Kayıtlar

Koyunlarda Mastitis Tedavisi

Resim
Koyunlarda mastitis tedavisi, ineklerin mastitislerinin tedavisinde olduğu gibi, küçük ruminantlarda da klinik mastitislerin tedavisi için özel protokoller oluşturulmalıdır.  İnekler için geliştirilen protokollerin aksine, günümüzde küçük ruminantlarda mastitis tedavisi için detaylı protokoller pek yoktur. Ancak mastitis tedavisi için en kısa sürede tedaviye başlanması kritik öneme sahiptir. Bu nedenle hastalığın ilk belirtileri tespit edilir edilmez, tedaviye başlanmalı ve tedavi etkili bir antibiyotikle sürdürülmelidir. Çünkü mastitis ile birlikte meme bezinde hızla hasar şekillenir, oluşan histolojik lezyonlar enfeksiyondan sonraki 2 gün içinde belirgin hale gelir, bu durum gelecek dönemde süt verimini önemli oranda etkiler. Koyunlarda mastitis tedavisinde etkili antibiyotikler kullanılmalıdır. Bu nedenle mastitise neden olan patojenin belirlenmesi önemlidir. Patojenlerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesini önlemek için tedavi patojene etkili ve dar spektrumlu bir antibiyoti…

Küçük Hayvan Görüntülemesi: Öz Değerlendirme Renkli İnceleme

Resim
Küçük Hayvan Görüntülemesi: Öz Değerlendirme Renkli İnceleme, kolayca hazırlanmış bir formatta sunulan görüntüleri gözden geçirip yorumlamak ve gerektiğinde ayırıcı tanı geliştirmek için vaka temelli bir yaklaşım sunar. Her biri hastanın yaşı, cinsiyeti, cinsi ve türleri ile başlayan yaklaşık 200 vaka sunulmaktadır. Hastanın kliniğe getirilmesinin nedeni, ön muayene ve tanısal test bulguları ile birlikte tartışıldı. Her durumda yüksek kaliteli görüntülerin desteklenmesi de sunulmaktadır. Ayrı bir bölüm, radyografik bulgularla ilgili bilgiler dahil olmak üzere her vaka için ayrıntılı cevaplar sunar. Ayrıca, daha fazla görüntüleme veya değerlendirmeye ihtiyaç olup olmadığına dair radyografik tanı, yorumlar ve notlar da dahildir. Alanında saygın uzmanlar tarafından yazılan bu kitap, uygulayıcıların görüntülerin gözden geçirilmesi için sistematik bir yaklaşım geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Kolayca okunabilen metin, pratisyen hekimlere radyografide ve ultrason yorumlama ve tanısında…

Coryza Gangrenosa Bovum (CGB) – Malignant Catarrhal Fever (MCF) - VetReh...

Resim

Kaplumbağa Gezide

Resim

Göbek Fıtık Operasyonu - Hernia Umbilicalis Surgery

Resim

Koyunda Doğum Anı

Resim

Hayvanlarda Pseudomonas Enfeksionları

Resim
Hayvanlarda Pseudomonas Enfeksionları Tarihçesi P. aeruginosa, 1850’de Sedillot tarafından cerrahi yara pansumanlarında mavi renk değişikliği yapan bir ajan olarak tanımlanmıştır. İlk olarak Bacillus pyocyaneus ve daha sonra Pseudomonas pyocyanea olarak adlandırılmıştır. Piyosiyanin izolasyonu Lucke tarafından 1862’de yapılmıştır. Ancak bu organizma, Gessard’ın klasik çalışmaları
ile 1882’de saf kültür halinde izole edilmiştir.
Pseudomonas 1897’de Hitschman ve Kreibich, 1917’de Frenkel ve 1925’de Osler patojen bir bakteri olduğunu tanımlamışlardır. 1926 yılında California Üniversitesi’ndeki Dooren de Jong, Pseudomonas türlerini, çeşitli organik bileşiklerin karbon ve enerji kaynağı olarak kullanımına dayanan fenotipik özelliklerin göre sınıflandırmışlardır. 1966’da Buchanon, Holt ve Lessel Pseudomonas türlerini fenotipik özelliklerine göre sınıflamışlardır. Daha sonra DNA hibridizasyon çalışmaları başlamıştır. 1973 yılında Palleroni ve arkadaşları, nükleik asit hibridizasyon çalışmala…